Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Zofran mikstur

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tillatelsen er forlenget til 1/5-2024 pga forlenget mangel

Det er mangel på Zofran mikstur 0,8 mg/ml «Sandoz». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.06.2024. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Zofran inneholder virkestoffet ondansetron og er et legemiddel mot kvalme.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Zofran mikstur 0,8 mg/ml, 50 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Zofran mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet ondansetron på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Zofran mikstur.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Zofran ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet Ondansetron. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Zofran mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Zofran mikstur dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Zofran mikstur som inneholder virkestoffet ondansetron kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -53, -81, -90, B99

  • ICD: -53, -81, -90, D80, D81, D82, D83, D84

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 02.02.2022

DMPs tillatelse er gyldig til 01.05.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no