Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tramagetic Retard 75 mg depottabletter er meldt midlertidig utgått

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Tramagetic Retard depottabletter 75 mg «Mundipharma» er meldt midlertidig utgått fra 10.11.2022. Det er uvisst når dette vil komme tilbake.

Tramagetic Retard inneholder virkestoffet tramadol og er et legemiddel mot moderate smerter.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Tramagetic Retard depottabletter 75 mg, 20 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 10.02.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Tramagetic Retard bør vurderes for alternativ behandling.

 • Pasienter som bruker Tramagetic Retard bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet tramadol på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Et

  ter 10.02.2023: dersom behandling med Tramagetic Retard depottabletter 75 mg skal fortsette må det forskrives gjennom spesielt godkjenningsfritak, og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten hos Helfo.

Råd til apotek

 • Pasienten må henvises til lege for alternativ behandling dersom Tramagetic Retard depottabletter 75 mg ikke er tilgjengelig.

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Tramagetic Retard.

 • Gi pasienten en kopi av

  norsk pakningsvedlegg av Tramagetic Retard

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet tramadol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Etter 10.02.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • På grunn av at Tramagetic Retard er meldt utgått kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tramadol depottabletter dersom apoteket kan skaffe slike pakninger.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Etter 10.02.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Tramagetic Retard depottabletter 75 mg som inneholder virkestoffet tramadol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 

  • ICPC: -90

  • ICD: -90

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 19.12.2022.

DMPs tillatelse er gyldig til 10.02.2023.

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no