Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Anbudspilot åpner for at flere pasienter kan få behandling med PCSK9-hemmere på blå resept

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

I fjor høst startet pilotprosjektet hvor en gruppe kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) skal anbudsutsettes. Nå er dokumentene klare, og anbudet åpner for at flere pasienter kan få behandlingen med disse legemidlene refundert.

Se også: Pilot for anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av anbudet. Dette skjer på vegne av Statens Legemiddelverk etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Vi har lang erfaring med anbud på legemidler i sykehus. For å lykkes med en anskaffelse må vi alltid involvere klinikere og brukere fra planleggingen starter til avtalen skal gjennomføres. Det er svært viktig at de anskaffelsene vi gjør gir mening for de som skal bruke avtalene etterpå, sier Piv Rivenæs som er prosjektleder for anbudet i Sykehusinnkjøp.

Legemiddelverket oppnevnte en spesialist- og brukergruppe som i vinter og vår har gitt innspill på hvordan anbudet bør gjennomføres. Gruppen består av en rekke klinikere med bred erfaring fra området i tillegg til to brukerrepresentanter.

Flere pasienter kan få behandling

Nå er anbudsdokumentene klare for utlysning, og anbudet åpner for at flere pasienter enn i dag kan få behandling med denne gruppen kolesterolsenkende legemidler på blå resept.

- Det dreier seg om en mulig utvidelse av refusjonsberettiget bruk til en større pasientgruppe som vil kunne ha stor nytte av denne behandlingen. Dette gjelder pasienter som har hjerte-/kar- sykdom eller stor risiko for å utvikle slik sykdom, og som ikke har fått tilstrekkelig effekt av mer tradisjonelle, kolesterolsenkende tabletter.

Dette sier Sara Reinvik Ulimoen som jobber som medisinsk rådgiver i Sykehusinnkjøp. Hun er selv kardiolog og har derfor lang erfaring med behandling av pasienter som kan ha nytte av denne gruppen legemidler.

- Hvis flere pasienter kan få denne behandlingen, kan de få redusert kolesterolet sitt til anbefalt nivå. Dette vet vi vil forebygge hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag, sier Ulimoen.

Den medisinsk godkjente indikasjonen for disse legemidlene er forholdsvis vid, og vi ønsker å tilby behandlingen på blå resept til de pasientene som har størst nytte av dem. Hvilke pasientgrupper som kan omfattes er også et prisspørsmål, og konkurranse kan bidra til lavere priser slik at flere pasienter kan få tilgang til behandlingen.

Videre prosess

- Anbudet som nå lyses ut har tilbudsfrist over sommeren. Deretter skal tilbudene evalueres, og målet er at avtaler skal tre i kraft fra januar 2023, forteller Rivenæs.

Anbudsdokumentene presiserer at legemiddelfirmaene må tilby priser som gjør at legemidlene er kostnadseffektive også for den utvidede pasientgruppen for at refusjonsberettiget bruk skal utvides.

- Vi har imidlertid hatt god dialog med leverandørene, og oppfatter at også de er beredte for å ta sin del av ansvaret for at flere pasienter forhåpentligvis kan få disse legemidlene på blå resept, understreker Rivenæs.

Se utlysningen på Doffin

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no