Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Evaluering av anbudspilot

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Lastet opp "usladdet" versjon av rapporten

Anbudspilot på nye kolesterolsenkende legemidler førte til lavere pris. Langt flere pasienter får nå behandling med PCSK9-hemmere til samme kostnad som før anbudet.

Nesten 3000 pasienter fikk PCSK9-hemmere i 2022. Forhåndsgodkjent refusjon ble innvilget for anbudsvinneren Praluent fra 1. januar 2023, og pasientgruppen som kunne få dekket sin behandling på blå resept ble utvidet. Det er beregnet at om lag 1000-2000 flere pasienter vil i løpet av 2023 få behandling til samme kostnad som før anbudet. Per 1. juni 2023 hentet 64% av pasientene resept på anbudsvinneren.

Sammen med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har Legemiddelverket evaluert anbudspiloten. I dag inviterte vi til seminar for å legge frem kunnskap, erfaringer og resultater og forklare hvordan anbud bidrar til å oppfylle legemiddelpolitiske mål. Både Sykehusinnkjøp, kliniker og bruker deltok med sine erfaringer.

Evaluering av anbudspilot (pdf)

Evaluering av anbudspilot, "usladdet" versjon 15.11.23 (pdf)

Se opptak fra frokostseminar (YouTube)

Stadig større kostnader

Bakgrunn for anbudspiloten er at det i årene fremover stadig vil komme nye grupper av kostbare legemidler som byr på utfordringer knyttet til prioriteringer og ressursbruk. Et viktig mål med anbud på legemidler på blå resept er rask tilgang til innovative legemidler.

- Anbud skal unngå at det blir for dyrt for folketrygden å tilby effektive behandlinger. Hensikten er ikke først og fremst å bruke mindre penger, men å kunne tilby flere pasienter behandling for samme pris, sier prosjektleder for anbudspiloten i Legemiddelverket Hallstein Husbyn.

Erfaringer så langt

Det er stor nedgang i antall søknader om individuell stønad på blå resept og det er gitt mange positive tilbakemeldinger fra spesialister. Det er enklere for legene å forskrive direkte på forhåndsgodkjent refusjon fremfor å søke om blå resept på vegne av pasienten.

Det er viktig å være klar over at ingen pasienter som har startet behandling allerede, må bytte legemiddel. For pasienter som av ulike årsaker ikke kan bruke anbudsvinneren, er det mulig å få ett av de andre legemidlene på individuell stønad, akkurat som før, sier Husbyn.

I gjennomføring og evaluering av anbudspiloten har Sykehusinnkjøp hatt en sentral rolle ut fra sin brede erfaring med anbud på legemidler i sykehus. Anbud er et effektivt virkemiddel for å oppnå gode betingelser for legemidler som betales av det offentlige. Erfaring viser at Sykehusinnkjøp i gjennomsnitt oppnår omtrent 40 prosent rabatt gjennom legemiddelanbud i spesialisthelsetjenesten.

Videre prosess

Evalueringen er levert fra Legemiddelverket til Helse- og omsorgsdepartementet og skal gi innspill til Stortingets behandling til høsten. Ingen flere legemiddelgrupper blir satt på anbud før Stortinget har besluttet om anbud på blå resept skal innføres som varig ordning.

Dersom anbud blir innført, vil dette være aktuelt på utvalgte sykdomsområder med i hovedsak patenterte legemidler det det finnes flere terapeutisk likeverdige alternativer og forventes store utgifter i årene framover.

Kontakt oss