Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmere på blå resept

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fra 1. januar 2023 får PCSK9-hemmeren Praluent forhåndsgodkjent refusjon og kan forskrives på blå resept for flere pasienter enn i dag. De to andre PCSK9-hemmerne, Repatha og Leqvio, vil fortsatt være tilgjengelige via individuell stønad.

Pasienter som allerede bruker PCSK9-hemmere kan fortsette å bruke legemidlene som før.

De som til nå har fått behandling på blå resept er pasienter med familiær hyperkolesterolemi (primærforebygging ved LDL ≥5 mmol/l) og pasienter med etablert aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med LDL ≥4 mmol/l trass i optimal behandling med statiner/ezetimib.

Lavere pris gjør at flere kan få behandling

Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har gjennomført en anbudspilot på PCSK9-hemmere for å prøve ut bruk av anbud for legemidler på blå resept. Anbudspiloten har ført til lavere pris på PCSK9-hemmere. Dette betyr at flere pasienter som kan ha nytte av det, nå får tilbud om behandling med disse legemidlene.

- Det er svært gledelig at legemiddelfirmaene har levert tilbud som gjør dette mulig, sier Hallstein Husbyn, prosjektleder for anbudspiloten i Legemiddelverket.

Blå resept for PCSK9-hemmere fra 1. januar 2023:

Følgende pasientgrupper vil få tilbud om PCSK9-hemmere på blå resept fra 1. januar:

 • Familiær hyperkolesterolemi primærforebygging: LDL >3.6 mmol/l

 • Familiær hyperkolesterolemi sekundærforebygging: LDL >2.6 mmol/l

 • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom uten tilleggsrisiko: LDL >3.6 mmol/l

 • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med diabetes mellitus: LDL >2.6 mmol/l

 • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med tilbakevendende kardiovaskulære hendelser: LDL >2,6 mmol/l

 • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med tidligere hjerteinfarkt: LDL >2,6 mmol/l

Grenseverdiene for LDL- kolesterol angir konsentrasjonen ved optimal bruk av statiner og ezetimib. For pasienter som ikke tåler statiner gjelder

 • at minst to forskjellige statiner og ezetimib må være forsøkt og

 • at intoleranse dokumenteres i journal av forskrivende lege

Vilkår for bruk

 • Praluent blir tilgjengelig på forhåndsgodkjent refusjon for alle pasientgrupper nevnt ovenfor. Se vedtak om forhåndsgodkjent refusjon som gjelder fra 1. januar 2023 (oppdatert 16.01.2023).

 • Repatha og Leqvio kan brukes for nye pasienter som ikke kan bruke Praluent. Dette må skje etter individuell søknad og i henhold til vilkår fastsatt av Helfo.

 • Pasienter som allerede har fått innvilget vedtak om individuell stønad til behandling med en PCSK9-hemmer, kan fortsette å bruke denne som før.

Les mer om refusjonsvilkårene på helfo.no.

Brukermedvirkning

En spesialist- og brukergruppe har gitt innspill til anbudspiloten.

- Vi har hatt stor nytte og glede av dette samarbeidet. Gruppen har kommet med viktige innspill og råd, og spiller en sentral rolle for å legge til rette for optimal pasientbehandling, forteller Husbyn.

Skal evalueres

Anbudspiloten skal evalueres med tanke på om anbud på enkelte legemidler på blå resept kan bli en permanent ordning. Dette vil være opp til Stortinget å bestemme.

Se flere nyheter

Kontakt oss