Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Kostbar mangel på Ozempic

Publisert:

Endringer

Stor etterspørsel og uforutsigbar levering har ført til mangel på diabeteslegemiddelet Ozempic. Bruk av utenlandske pakninger for å løse mangelsituasjonen har medført svært høye kostnader for Folketrygden.

Mangelsituasjonen gjelder hele Europa og er forventet å vedvare i 2024. Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid og er godkjent for behandling av diabetes type 2. 

DMP vurderer egnede tiltak i samarbeid med Helsedirektoratet og Helfo. Arbeidet er i sluttfasen og vi vil konkludere innen kort tid.  

Se også Mangel på Ozempic

Oppfordring til leger og apotek 

Ofte løses mangelsituasjoner ved at apotek får tillatelse til å utlevere utenlandske pakninger. Leveringssituasjonen for Ozempic er utfordrende og kostnadene ved bruk av utenlandske pakninger er svært høye. Selv om legen har lov til å forskrive Ozempic utenfor godkjent bruksområde, fraråder vi dette i dagens mangelsituasjon.

- Vi ber nå legene om kun å skrive ut Ozempic til diabetespasienter. Vi oppfordrer også apotek til å bare levere ut legemidlet for fire uker av gangen. Samtidig forventer vi at Novo Nordisk tar sitt samfunnsansvar og prioriterer produksjonen av semaglutid-produkter til diabetespasienter, sier overlege Sigurd Hortemo ved DMP.

Novo Nordisk produserer både diabetesmedisinen Ozempic og slankemedisinen Wegovy . Begge inneholder virkestoffet semaglutid. Selv om det er forsyningsproblemer på Ozempic, er det ikke mangel på Wegovy. 

Utenlandske pakninger 

DMP regulerer prisen på de norske pakningene, men ikke når apotek og grossist importerer pakninger fra utlandet. Det er Folketrygden som betaler regningen når norske pasienter får utenlandske pakninger på blå resept. Utenlandske pakninger har en utsalgspris som er tre til syv ganger høyere enn prisen på pakninger med norsk markedsføringstillatelse.  Dette har kostet Folketrygden flere hundre millioner kroner i 2023.

- Mange pasienter har behov for helsehjelp og ressursene i helsevesenet er begrenset. Med så store kostnader til ett enkelt legemiddel er det nødvendig å vurdere tiltak, samtidig som vi sikrer at pasienter får den behandlingen de trenger, sier Sigurd Hortemo. 

Godkjent bruk på blå resept 

Lege kan ikke skrive Ozempic på blå resept for behandling av overvekt. Det er bare diabetespasienter som har rett på behandling med Ozempic på statens regning. For å få medisin på vanlig blå resept må du ha diabetes type 2 og bruke Ozempic i kombinasjon med et annet diabeteslegemiddel. Du må også ha prøvd et annet rimeligere legemiddel først. 

Det er viktig at reglene for hva som skal finansieres av fellesskapet følges. Helfo har gjort en kontroll som viser at Ozempic forskrives på blå resept uten at refusjonskriterier er oppfylt. DMP har derfor varslet en revurdering av vedtaket om forhåndsgodkjent refusjon, det vil si at vi vurderer å innføre krav om individuell søknad for Ozempic fremfor vanlig blå resept.  

Alternativer 

Det finnes flere alternativer til behandling av overvekt. Pasienter med sykelig overvekt kan få individuell stønad til behandling med Xenical (orlistat) og Mysimba (bupropion og naltrekson). Behandling med Saxenda (liraglutid) og Wegovy (semaglutid) må betales av pasienten og dekkes bare unntaksvis på individuell stønad. 

Det finnes også andre blodsukkersenkende legemidler som fungerer godt for diabetespasienter. Legemiddelgruppen SGLT-2-hemmere, kan være et godt alternativ for mange. Denne vurderingen gjør legen. 

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no