Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rasjonering i apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Siden er oppdatert med nytt sidenavn, informasjon om at DMP har fått hjemmel til å rasjonere, informasjon om at Ozempic rasjoneres i apotek fra 01.07.24
  • : Vedtak om salg av utenlandske pakninger fra apotek

DMP har tidligere oppfordret leger til å bare forskrive Ozempic til diabetespasienter som oppfyller vilkårene. Samtidig ble apotekansatte anbefalt å bare levere ut legemiddelet for fire uker av gangen.

Fra 1. juli 2024  har DMP fått mulighet til å innføre rasjonering på legemidler. Rasjonering er ett av flere virkemidler i lovforslaget om styrket legemiddelberedskap. Rasjonering kan være et nyttig verktøy for bedre fordeling av legemidler ved alvorlige forsyningsproblemer og mangler. DMP hadde en midlertidig hjemmel til rasjonering under pandemien.  

Samlet informasjon om rasjonering av Ozempic

Vedtak om rasjonering av Ozempic (semaglutid) i apotek

Nyhet om rasjonering av Ozempic (semaglutid) i apotek 

Vedtak om salg av utenlandske pakninger fra apotek 

Informasjon om vedtaket

Aktuell styrke/pakninger

Alle styrker av Ozempic injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 4 stk kanyle 

Aktuell formulering

Injeksjonsvæske

Rasjoneringsbestemmelse

  • apotek skal kun utlevere norske pakninger med Ozempic injeksjonsvæske for fire ukers bruk av gangen, og  
  • norske pakninger med Ozempic injeksjonsvæske kan ikke utleveres på hvit resept. 

Informasjon

Se vedtaket (pdf)

Gjelder

Utlevering fra apotek

Begrunnelse

Begrunnelsen for rasjoneringen er mangel på legemidlet/legemidlene, som gjør rasjonering nødvendig for å sikre legemiddelforsyning og pasientsikkerhet. Rasjoneringen skal sikre tilgangen for pasienter som har krav på å få dekket behandling på blå resept.

Vedtaksdato

01.07.2024 kl. 08.00

Vedtak oppheves

31.12.2024 kl. 23.59
Vedtaket vil bli opphevet før dette dersom forsyningssituasjonen endres slik at rasjonering ikke lenger anses nødvendig.