Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledning og råd til bedrifter og akademia

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP bistår bedrifter og akademia med veiledning og råd innenfor utvikling av medisinske produkter, klinisk utprøving og helseøkonomi. DMP veileder også apotek, grossister og tilvirkere på legemiddelområdet.

Veiledning innebærer en målrettet samtale hvor DMP blant annet henviser til ulike retningslinjer, regelverk og andre dokumenter som er nyttige for søker å ha kunnskap om. DMP veileder i hvordan man kan forstå, bruke og følge slike dokumenter slik at søker selv kan ta de endelige beslutninger.

Rådgivning innebærer å gi forslag til løsninger rundt et tema. I samspill med søker kan DMP komme med anbefalinger eller foreslå tiltak som bør gjennomføres for å komme nærmere målet.

DMP gir både veiledning og rådgivning rundt legemidler til dyr og mennesker. Angående medisinsk utstyr gir DMP kun veiledning.

Les mer om oppstarten av veiledningstjenesten

Kontaktskjema

 

Kontakt oss

Råd- og veiledningstjenesten

22 89 77 00

ask-us@dmp.no