Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Helseøkonomiske analyser

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP tilbyr formøter til firmaer som ønsker veiledning i forbindelse med innsending av dokumentasjon for metodevurdering.

Formøter er ofte nyttig for å avdekke og diskutere eventuelle uklarheter rundt helseøkonomiske analyser før analysene er ferdigstilt/innsendt. Formøter kan derfor bidra til mer effektiv saksbehandling.

Formøter med DMP er ikke obligatorisk, men en mulighet som kan benyttes ved behov.

Les mer om formøter i forbindelse med innsending av dokumentasjon for metodevurdering.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no

Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

22 89 77 00

sykehus@dmp.no