Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Urinveisorganer

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  Cystitt

  Etiologi

  Cystitt er en svært uvanlig diagnose på hest. Det er noe mer forekomst hos hoppe grunnet kortere lengde på uretra og at bakterielle infeksjoner stort sett vil være ascenderende. Predisponerende faktorer inkluderer atoni av urinblæra, stilleligging over lengre tid, komplikasjoner etter manipulering (obstetrisk/kateterisering) og sen drektighet.

  Bakterielle agens inkluderer E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, og sjelden Corynebacterium renale. Sekundære Candida-infeksjoner er rapportert hos føll behandlet med bredspektret antibiotika.

  Diagnostikk

  Prøvetaking av urin via kateter skal gjøres om man mistenker cystitt da spontant sluppet urin ofte inneholder økede mengder nøytrofile granulocytter uten at det er en infeksjon. Mistenkes pyelonefritt skal prøven tas fra ureter med hjelp av endoskop. Send prøven i sterilt rør, ikke svaber. Urinen skal undersøkes for nøytrofile granulocytter ( > 5/100 x synsfelt er ansett som positiv), og bakteriologisk dyrkning skal gjennomføres.

  Behandling

  Ha fokus på bakenforliggende årsaker ved behandling av urinveisinfeksjoner hos hest, og sett inn tiltak mot disse. Valg av antibiotika skal følge dyrkning og resistensbestemmelse fra urinprøve tatt via kateter. Lengden på antibiotikabehandling avgjøres av hvor lenge infeksjonen har vart (10 dager for cystitt som har pågått en stund) og lokalisasjon (pyelonefritt krever minst 14 dagers behandling).

  Referanser

  Teksten baserer seg i all hovedsak på tilgjengelig litteratur og reviews.

  (Ginther 1979, Pycock, Samper et al. 2006, Brinsko 2011, McKinnon, Squires et al. 2011, Dascanio and McCue 2014)

  1) Brinsko, S. P. S. P. (2011).

  Manual of equine reproduction/Equine reproduction

  .2) Dascanio, J. and P. McCue (2014). Equine reproductive procedures, John Wiley & Sons.3) Ginther, O. (1979). Reproductive biology of the mare-basic and applied aspects.4) McKinnon, A. O., et al. (2011). Equine reproduction, John Wiley & Sons.5) Pycock, J., et al. (2006). Current Therapy in Equine Reproduction E-Book, Elsevier Health Sciences.

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no