Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no