Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hvilke bivirkninger kan unge forvente etter koronavaksinasjon?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Unge får oftere kraftigere immunrespons etter vaksinering enn eldre. De kan derfor forvente å få noen av de vanlige bivirkningene etter vaksinasjon, særlige etter dose to.

Dekorativt bilde

Vanlige bivirkninger kan være plagsomt, men er forventet og går som regel over etter 2-3 dager.

God beskyttelse

mRNA-vaksinene som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet gir god beskyttelse mot covid-19. Studier viste at

  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) gir 95% beskyttelse 7 dager etter andre dose

  • Spikevax (Moderna) gir 94 % beskyttelse 14 dager etter andre dose

Les mer om vaksinene i bruk på FHI.no.

Bivirkninger - mer vanlig blant yngre enn eldre

Du kan forvente å få noen av disse bivirkningene 1-2 dager etter vaksinasjon:

  • Smerter på stikkstedet (80%)

  • Trøtthet (60%)

  • Hodepine (50%)

  • Muskelsmerter og frysninger (30%)

  • Leddsmerter (20%)

  • Feber og hevelse på stikkstedet og i armen (10%)

  • Kvalme og diare

Prosentandelene er basert på tall fra de kliniske studiene som ligger til grunn for godkjenningen.

At kroppen reagerer på denne måten er et tegn på at den jobber og gjør immunforsvaret vårt rustet til å møte det virkelige viruset, og beskytte oss mot alvorlig sykdom. Vi reagerer ulikt på vaksiner og du er godt beskyttet mot å bli syk selv om du ikke får bivirkninger.

Dersom du får andre symptomer som du tror skyldes vaksinen, eller symptomene ikke går over etter 2-3 dager, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Oversikt over mistenkte bivirkninger i Norge finner du her.

Trykk på overskriftene nedenfor for å lese mer.

Hvilke mistenkte bivirkninger bør meldes?

Helsepersonell skal melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine.  Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no.  Det er viktigst å melde fra om bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget eller som oppleves som svært alvorlige. (Se lenker til pakningsvedleggene under eller til høyre).

Du vil ikke få personlig tilbakemelding etter du har meldt bivirkninger, men dersom vi lurer på noe i forbindelse med meldingen din, vil vi ta kontakt.

Les mer om hvordan pasienter kan melde bivirkninger

Bivirkningsovervåkning av koronavaksiner

DMP og Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med andre land som bruker de samme vaksinene. Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger, oppdage nye bivirkninger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.

Les mer om hvordan bivirkninger av koronavaksiner overvåkes

Denne videoen er hentet fra YouTube, som har egne vilkår og betingelser.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no