Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hvordan bruke FEST

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

FEST er et datagrunnlag presentert i XML-format som oppdateres med nye data to ganger i måneden. Her finner du teknisk og funskjonell brukerveiledning.

Innhold på siden

  Implementeringsveiledning FEST

  Implementeringsveiledningen er DMPs dokumentasjon av FEST-meldingen. Tilbakemelding eller eventuelle feil i dokumentet meldes per e-post til

  fest@dmp.no. For kodeverk brukt i FEST, se www.volven.no

   

  Norsk versjon: FEST - Implementeringsveiledning V3.5 (PDF)

  Engelsk versjon: FEST - Implementation guide V3.5 (PDF)

  Meldingsbeskrivelser

  Meldingsbeskrivelsen beskriver de tekniske begrensninger DMP må holde seg innenfor når FEST-meldingen produseres.

  FEST 2.5.1: E-resept meldingsstandard - M30 FEST og forskrivning - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

  FEST 2.5: Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse-M30_V2_5 (PDF)

  Grensesnittdokumentasjon for webservice på internett og NHN

  Skjemafiler

  Skjemafil for M30 inneholder ikke alle klassene som benyttes i M30. Det er en del klasser som er felles for flere meldinger i E-resept. De er samlet i en felles ”Forskrivningsmodul”. For å ha det komplette bildet av M30 må både M30-skjema og forskrivningsskjema benyttes. Merk at det finnes klasser i ”Forskrivning” som kun finnes i andre E-resept-meldinger, men ikke i M30.

  Kontakt oss

  Enhet for distribusjon av legemiddeldata

  22 89 77 00

  fest@dmp.no