Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Regelverksoversikt

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finner du oversikt over lover og forskrifter som DMP forvalter.

Oversikt over regelverk DMP forvalter

Hjemmelsgrunnlag

Kommentar

Forskrift om apotek

-

Forskrift om blod m.v.

- 

Forskrift om brennevin, herunder spiritus, og vin til medisinsk bruk

- 

Forskrift om handel mellom Norge og land i EØS-området med stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika (narkotikaprekursorer)

- 

Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler

Ekskl. kapittel 5

Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler

 

Fastsettelse av dopinglisten

Forskrift om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

- 

Forskrift om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker

- 

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

- 

Forskrift om legemidler

-

Forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m

-

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

-

Forskrift om medisinsk utstyr

-

Forskrift om narkotika m.v.

- 

Forskrift om norsk farmakope

- 

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.

Kun kapittel 1,2 og 8-15 samt vedlegg I

Forskrift om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk

- 

Forskrift om stoffer som kan brukes til ulovlig framstilling av narkotika

- 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler m.v. (blåreseptforskriften)

Kun §2

Forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften)

-

Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek

-

Forskrift om tilvirkning og import av legemidler

- 

Forskrift om omsetning mv. av visse legemidler utenom apotek

-

Lov om apotek

-

Lov om legemidler

-

Lov om medisinsk utstyr

-

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no