Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høyringar

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finn du dei siste sakene som er på høyring.

Klikk her for å abonnere på nyheitsbrev om nye høyringar.

Høring - endringer i legemiddelforskriften §§ 2-5 og 13-7

Publisert:

Høring – endring i forskrift om medisinsk utstyr

Publisert:

Klinisk utprøving av GMO-legemiddel Lisocabtagene maraleucel i klinisk utprøving - ny høyring

Publisert:

|

Oppdatert:

Høyring – GMO-legemiddel Lisocabtagene maraleucel i klinisk utprøving

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring – forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2023/1182 om legemidler til mennesker som skal markedsføres i Nord-Irland

Publisert:

Høring – forslag til endring av dopingforskriften

Publisert:

Høring – forslag til gjennomføring av EU-forordning 2023/997 og endring av forskrift om legemidler til dyr

Publisert:

Høring - forslag til endring i forskrift om medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - implementering av IVDR og regler om overtredelsesgebyr for medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring – forslag om oppføring av nye stoffer på narkotikalista

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring – forslag til derogasjonshjemmel i lov om medisinsk utstyr samt endringer i forskrift om medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - forslag til endring av legemiddelloven og forskrift om legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring om nytt regelverk for produkter uten tiltenkt medisinsk formål

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring – oppføring av fem nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer

Publisert:

|

Oppdatert:

Høyring - klinisk utprøving av GMO-legemiddel ONCOS-102

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - forslag til oppføring av ny generisk gruppe på narkotikalisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2022/2239 i norsk rett

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - gjennomføring av forordninger om EU-referanselaboratorier og IVD-utstyr i klasse D

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/2078 om EUDAMED

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - forslag til endring av forskrift om legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring – oppføring av to nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring – Forslag til forskrift om legemidler til dyr og endringer i andre forskrifter

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - endringer i dopingforskriften

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - endring av trinnprismodellen

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring om endring av legemiddelforskriften og blåreseptforskriften

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av legemiddelloven, apotekloven og folketrygdloven

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring - forslag til ny forskrift om medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring om endring av narkotikaforskriften – forlenget høringsfrist

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring om legemiddelforskriften kapittel 13 og CPC-forordningen

Publisert:

|

Oppdatert:

Høring om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Publisert:

|

Oppdatert:

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no