Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Byttelisten per 1. juli 2024

Publisert:

Endringer

Prolutex 25 mg injeksjonsvæske, oppløsning, har byttegruppe med første generika. Movicol Junior, pulver til mikstur, har byttegruppe. Metadon har enda flere generika. Flere generika i allerede eksisterende byttegrupper.

Listen oppdateres rundt den 1. og 15. hver måned og publiseres ca. én uke før den 1. hver måned. Preparater som har markedsføringstillatelse, står på listen uavhengig av om innehaver faktisk markedsfører preparatet eller ei. Dette gjelder også når innehaver har bedt grossist stryke preparatet, men hvor det ikke er avregistrert hos Direktoratet for medisinske produkter.

 

Markedsføringsstatus kan være oppdatert uten at dette fremkommer i listene.    

 

Benytt Legemiddelsøk for å se til enhver tid oppdaterte data om markedsførte legemidler og   virkestoff.   

 

Byttelisten (excel):  

Definisjoner vedrørende markedsføringsstatus:   

  • Kan prisbehandles: preparatet har godkjent markedsføringstillatelse og pakning i Norge.
  • Markedsført: preparatet er meldt markedsført av aktør til Farmalogg AS.   
  • Midlertidig utgått: preparatet er fortsatt registrert, men er midlertidig trukket fra markedet . 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Lag for bytte av legemidler i apotek

22 89 77 00

medisinbytte@dmp.no