Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Informasjon om botulinumtoksin type A-legemidler og reklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  Botulinumtoksin type A-legemidler (for eksempel Alluzlence, Azzalure, Bocuture, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin) er reseptpliktige legemidler. Det er ulovlig å reklamere for legemidler som er reseptpliktige og rettet mot allmennheten. Dette gjelder også virkestoffnavnet (botulinumtoksin), forkortelser som for eksempel BTX og omskrivninger av ordet (for eksempel medisinske injeksjoner, medisinsk rynkebehandling).

  Klinikker som tilbyr private helsetjenester har en plikt til å sette seg inn i relevant regelverk (for eksempel reklameregelverket) som regulerer virksomheten.

  Informasjon om og reklame for legemidler reguleres av følgende lover

  Definisjon på reklame

  Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.

  Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

  Reklame for reseptpliktige legemidler – ikke tillat til allmenheten

  • Botulinumtoksin type A-legemidler er reseptpliktige legemidler. Det er ikke tillatt å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmenheten.

  • Gjeldende lovverk: Legemiddelforskriften § 13-4, bokstav a: Det er forbudt med reklame til allmennheten for legemidler som er reseptpliktige.

  • Selv om botulinumtoksin type A-legemidler er lovlig å bruke i kosmetiske behandlinger, migrenebehandling og hyperhidrose, er det ikke tillatt å reklamere for legemidlene.

  I praksis betyr dette at det ikke er lov med noen form for direkte eller indirekte reklame for botulinumtoksin type A-legemidler som retter seg til allmennheten.

  Les mer: Veiledning om markedsføring av kosmetiske inngrep

  Klinikker, influensere og andre aktører kan ikke:

  • Ha reklame for botulinumtoksin type A-legemidler på nettsider, i sosiale medier (Facebook, Instagram, Tik Tok osv.) eller i annet markedsføringsmateriell.

  • Omtale reseptpliktige legemidler de bruker i behandlingen ved navn eller bilde.

  • Dette betyr for eksempel at en kosmetisk sykepleier ikke kan publisere en Tik Tok-video der man selv eller andre får injisert botulinumtoksin type A-legemidler.

  Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

  DMP overvåker og fører tilsyn med reklame/markedsføring for legemidler. Ved brudd på reklamereglene kan vi ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2G for privatpersoner (per mai 2023 utgjør dette 237 240 kroner) og 15G for virksomheter (per mai 2023 utgjør dette 1 779 300 kroner).

  DMPs veiledningsrolle

  Aktører har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette innebærer å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor man finner regelverket og hvordan det skal forstås. Man har også rett til å få vite hvordan saken behandles og hvilke rettigheter man har i den sammenheng.

  DMP kan ikke godkjenne reklame eller gi konkrete råd om hvordan en aktør skal oppfylle regelverket.

  DMP ønsker tips om ulovlig reklame/markedsføring for legemidler

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  reklame@dmp.no