Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veterinære legemidler som forskriver må søke om

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Informasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om godkjenningsfritak og utleveringsliste, humanpreparater med utleveringsbestemmelser, rensubstans og autogene vaksiner.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no