Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Online-kurs i regelverket for legemiddelreklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Kurset vil gi deg en innføring i grunnprinsippene i regelverket for legemiddelreklame.

DMP har utviklet online-kurset, som består av ni moduler som tar for seg forskjellige tema. I hver modul finnes det en kort video, på rundt tre minutter, og deretter en oppgavedel. Kurset går over en fem ukers periode, og er gratis.

Målgruppen for kurset er alle som jobber med legemiddelreklame.

Du vil få en innføring i noen av grunnprinsippene som ligger til grunn for reglene:

  • Hvorfor er legemiddelreklame så strengt regulert?

  • Noen viktige nøkkelord som er gode å navigere etter

  • Hva er det lov å lage legemiddelreklame av?

En god grunnleggende forståelse for intensjonen bak regelverket vil gjøre det enklere for deg å:

  • lage god reklame som er i tråd med regelverket

  • bruke hele rommet som er på innsiden av loven

Kursoversikt

Start

Vi anbefaler å gjennomføre to moduler i uken, slik at kurset går over fem uker. Du står selvfølgelig fritt til å ta kurset i ditt eget tempo. Noen av leksjonene har også en tilhørende oppgave. Oppgavene er for egen trening, og skal ikke leveres. Leksjonene bør sees kronologisk.

Har du spørsmål eller trenger hjelp: ta kontakt på e-post reklame@dmp.no 

Se introvideo (youtube)

Modul 1 – Godkjente legemidler, et kvalitetsstempel
Modul 2 – Regelverket for legemiddelreklame
Modul 3 – Hva er reklame, og hva må den inneholde
Modul 4 – Viktige krav til reklame
Modul 5 – Preparatomtalen, grunnlaget for reklame
Modul 6 – Refusjonsordningen for legemidler
Modul 7 – Hva er ikke reklame?
Modul 8 – DMPs tilsynsrolle
Modul 9 – Oppsummering

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no