Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Estalis hormonplaster

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget gyldighet på tillatelse til 15.05.2024, mangelens sluttdato til 08.04.2024 samt lagt til mangel-ID
 • : Oppdatert mangel sluttdato til 15.08.2024

Det er mangel på Estalis depotplaster. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Estalis inneholder virkestoffet østradiol og noretisteron. Dette legemidlet brukes i hormonsubstitusjonsbehandling ved symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP har gitt tillatelse til å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Estalis depotplaster 24 stk. Ifølge grossistene som leverer varer til apotek er det for tiden svært begrenset eller ikke lenger tilgang til utenlandske pakninger. 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Estalis depotplaster bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med østradiol/noretisteron på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Estalis depotplaster.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Estalis ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol/noretisteron. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Estalis depotplaster kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med østradiol/noretisteron depotplaster dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Estalis depotplaster som inneholder østradiol/noretisteron kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og § 3.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: A87, A90, T99
  • ICD: E23, E28.3, E89.3, E89.4, Q96
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 10.01.2024

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no