Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Instruksjonsvideoer i Felleskatalogen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Instruksjonsvideoer rettet mot pasienter som publiseres i Felleskatalogen må følge gitte retningslinjer.

I henhold til Legemiddelforskriften kan man lage tekniske bruksanvisninger til pasienter. Les mer om dette her

Instruksjonsvideoer kan også publiseres i Felleskatalogen.

Felleskatalogens retningslinjer:

  • Filmene/brosjyrene skal kun vise administrering (inkludert eventuell tilberedning/håndtering) av legemiddel. Det gis altså ikke anledning til å ta med annen informasjon slik som indikasjoner eller forsiktighetsregler.

  • Informasjonen som gis om administrering skal alltid være i samsvar med pakningsvedlegget.

  • Filmene/brosjyrene skal ikke ha reklamepreg og skal ikke benyttes til firmaprofilering, benytt derfor ikke firmalogo eller produktlogo. Benytt ikke setninger som fremhever positive egenskaper, f.eks. at preparatet er enkelt i bruk.

  • Med bakgrunn i universell utforming anbefales både tekst og tale i filmene. Tekst og tale skal være på norsk. Det kan publiseres filmer på andre språk også, under forutsetning at filmen foreligger på norsk i tillegg.

  • Bakgrunnsmusikk bør av flere grunner ikke benyttes. Bakgrunnsmusikk kan være forstyrrende for hørselshemmede, og er også med på å gi filmene reklamepreg.

Når det gjelder pakninger og penner/flasker/inhalatorer etc. (med logo), så kan de vises som en naturlig del av klargjøringen og administreringen.

Felleskatalogens redaksjon forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer på filmene før publisering til felleskatalogen.no.