Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Svart trekant

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Dersom et legemiddel har en svart trekant i preparatomtalen og pakningsvedlegget, skal reklamemateriellet påføres den samme svarte trekanten. Hensikten er å vise at det er behov for særskilt bivirkningsrapportering.

Dette betyr at både leger og pasienter skal ha en lav terskel for å melde fra hvis det oppstår bivirkninger under behandlingen. Det innebærer ikke at legemidlet er utrygt å bruke.

  • Symbolet skal alltid være svart og proporsjonalt med skriftstørrelsen til den etterfølgende standardiserte teksten. Hver side av trekanten skal ha en minimumslengde på 5 millimeter.

  • Symbolet skal vises én gang og være plassert ved siden av den mest fremtredende visning av preparatnavnet.

  • Det er ikke nødvendig med noen forklaring av symbolet.

Målet med trekantmerkingen er å oppmuntre flere til å følge med og melde fra om bivirkninger. Preparatomtalen og pakningsvedlegget får også en kort tekst som forklarer at dette legemidlet er under tilleggsovervåking.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no