Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

H-resept - anbefalt informasjon i legemiddelreklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er ikke et krav i henhold til regelverket at et legemiddelfirma må informere om finansiering over helseforetakene (inkludert H-resept), i reklame for sine legemidler.

Denne informasjonen kan imidlertid være nyttig for forskriver å kjenne til, og DMP anbefaler at det blir opplyst i reklamen om at et legemiddel foreskrives på H-resept.

Finansiering over helseforetakene er ikke definert som refusjon i henhold til legemiddelforskriften § 13-7 bokstav d).

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no