Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledning for teknisk administrering av legemidler med hensyn til reklamebestemmelsene

Publisert:

Endringer

Pakningsvedlegget er hovedkilden til informasjon for allmennheten om legemidler og administrering av disse. Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften omfatter ikke pakningsvedlegget som godkjennes ved utstedelse av markedsføringstillatelse.

​For noen pasienter vil det være en fordel å få demonstrert teknisk administrering av legemidler. Dette for å illustrere det som står i pakningsvedlegget (f.eks utblanding, injeksjonsteknikk og inhalasjonsteknikk).

DMP mener at dersom informasjon om administrering av et legemiddel ikke anses som reklame dersom informasjonen kun demonstrerer innholdet i pakningsvedlegget. Dette gjelder uavhengig av hvilken form (eks. film, foto, tekst) veiledningen har. Forutsetningen er at demonstrasjonen samsvarer med tekst og eventuelle illustrasjoner i pakningsvedlegget. Videre skal den visuelle utformingen (billedbruken) i instruksjonsveiledningen ikke ha reklamepreg eller benyttes i firmaprofilering.

En slik instruksjonsveiledning skal dessuten alltid knyttes til legemidlets pakningsvedlegg. Instruksjonsveiledningen bør derfor gjøres tilgjengelig i samme kanaler som dagens pakningsvedlegg (eksempelvis Felleskatalogens digitale plattformer).

Dette innebærer ikke at legemiddelindustrien kan ha egne møter med opplæring av pasienter der teknisk administrering av legemidler demonstreres.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no