Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledning for utforming av TV- og videoreklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Reklame for legemidler til allmennheten er bare tillatt for reseptfrie legemidler. TV- og videoreklame for reseptfrie legemidler må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre balansert informasjon. Regelverket gjelder for alle medieplattformer.

  • Informasjonen i reklamen skal være enkel å oppfatte og forstå.
  • De opplysningene som legemiddelforskriften krever skal være med i reklamen, skal formidles på en tydelig måte. Spesielle utfordringer knyttet til formatet (lyd/bilde) endrer ikke dette. Det holder ikke å vise til andre informasjonskilder (eks. nettsider).
  • Reklamen skal være balansert med hensyn til legemidlets nytte og risiko.
  • Reklamen skal etter legemiddelforskriften ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av legemidlets egenskaper og medisinske effekt. Dette betyr blant annet at reklamen ikke skal normalisere legemiddelbruk som en del av en aktiv livsstil, eller vise overdrevne og umiddelbare virkninger («før og etter»-bilder).
  • Reklamen skal ikke fremme uhensiktsmessig eller feil bruk av legemidlet.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no