Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veterinær bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelser

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Humanpreparater med utleveringsbestemmelser (f. eks "kun til bruk på menneske", "kun til bruk i sykehus") kan ikke utleveres fra apotek til veterinær uten en spesifikk tillatelse fra DMP. Ordningen er hjemlet i legemiddelforskriften § 7-4.​

Innhold på siden

  Veterinærer som har behov for preparater med utleveringsbestemmelse, skal bruke eget søknadsskjema for dette.

  Søknadsskjema

   

  Hvordan finner jeg ut om preparatet har utleveringsbestemmelse?

  Hvis preparatet har utleveringsbestemmelser, står dette under punktet "Utleveringsbestemmelser" i preparatomtalen i den humane felleskatalogen. Du finner også informasjon på våre nettsider om hvilke legemidler som har utleveringsbestemmelser.

  Innsending av søknad

  Utfylt søknadsskjema (PDF-format) legges ved en epost som sendes til fritak@dmp.no.

  Saksbehandlingstid

  DMPs behandlingstid er vanligvis 1-3 dager.

  Kontakt oss

  Lag for godkjenningsfritak

  22 89 77 00

  Send spørsmål på e-post. Telefontiden: 10-11. Dyreeiere kan henvende seg til apotek eller veterinær ved spørsmål om resepter.

  spesielt-godkjenningsfritak-vet@dmp.no