Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledning for beredskapslager

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Ny tekst grunnet revisjon av listen over legemidler med beredskapsplikt

Beredskapsplikt etter § 5 i grossistforskriften

Listen over legemidler apotekgrossistene har beredskapsplikt for etter § 5 er revidert og trådte i kraft fra nyttår 2024. Denne plikten skal erstatte de avtalene Helsedirektoratet inngikk med apotekgrossistene i 2020, og en ny kompensasjonsordning vil tre i kraft fra 15. august 2024. Grossistene skal rapportere til Helsedirektoratet som også skal forvalte kompensasjonsordningen. Direktoratet for medisinske produkter skal føre tilsyn med ordningen.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no