Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Produkt- og transaksjonsregister for legemiddelgrossister

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  Produktregister

  Det skal foreligge et register som for hvert produkt angir:

  • Holdbarhetstid

  • Lagrings-/forsendelsesforhold (temperaturintervall)

  • Om produktet krever særskilt sertifikat ved import og eksport, jf. narkotikaforskriften.

  • Om det foreligger særskilte krav til innbruddsikring

  • Godkjenningsstatus (markedsføringstillatelse eller godkjenningsfritak)

  • Reseptgruppe (A, B, C, reseptfritt, reseptfritt utenom apotek)

  Det skal foreligge skriftlig prosedyre for innlegging, endring og vedlikehold av registeret. Det skal jevnlig tas sikkerhetskopi av registreringer som foreligger i elektronisk form. Adgang til å endre fysiske eller elektroniske registreringer skal være formelt styrt og i størst mulig grad begrenset. Tilgang til å gjøre endringer i elektroniske registreringer skal være beskyttet med individuelle passord. Opplysningene i registeret skal gjøres tilgjengelig for den legemiddelgrossisten som forestår den fysiske varehåndteringen.

  Transaksjonsregistreringer

  For å sikre mulighet for effektiv tilbakekalling skal følgende transaksjonsopplysninger til enhver tid være tilgjengelige:

  • Legemidlets navn, styrke og beredningsform

  • Transaksjonsdato

  • Kvantum mottatt/levert/returnert/destruert

  • Navn og adresse på leverandør/mottaker

  • Legemidlets utløpsdato

  • Batch-/lot.nr (ved salg til grossister)

  Transaksjonsopplysningene skal gjøre det mulig å raskt identifisere eventuelle leverandører og mottakere av et spesifikt vareparti (batch-/lot.nr.), samt dato og kvantum for mottatte eller leverte produkter. Adgang til å endre fysiske eller elektroniske registreringer skal være formelt styrt og i størst mulig grad begrenset. Tilgang til å gjøre endringer i elektroniske registreringer skal være beskyttet med individuelle passord.

  Opplysningsplikt overfor DMP og MT-innehaver

  På forespørsel skal grossisten kunne fremlegge oppgaver over innkjøp og salg for alle produkter. Oppgavene skal kunne leveres elektronisk i allment tilgjengelig dataformat. 

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  tilsyn@dmp.no