Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Carexarit (klonidin) tabletter 25 mikrogram er suspendert

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Endret overskrift samt overgang til godkjenningsfritak 01.12.2023

Markedsføringstillatelsen for Carexarit (klondidin) tabletter 25 mikrogram «2care4 Generics» ble suspendert november 2022. Årsaken var juks med bioekvivalensstudier.

Carexarit inneholder virkestoffet klonidin og er et legemiddel mot menopausale hetetokter, men brukes også til migreneprofylakse. Det finnes ingen tilsvarende, legemidler i Norge. Fra 01.12.2023 vil det ikke lenger være tillalse til salg av utenlandske pakninger, og leger må søke om spesielt godkjenningsfritak. 

For mer informasjon om suspensjon, se tidligere nyhetssak Legemidler suspenderes - DMP.

 

Råd til leger

  • Etter 01.12.2023 : dersom behandling med Carexarit (klonidin) skal fortsette må det forskrives gjennom spesielt godkjenningsfritak og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften §  3 på vegne av pasienten hos Helfo  
  • For ikke-markedsførte legemidler skal søknaden om individuell refusjon som hovedregel komme fra spesialist i sykdommens fagfelt eller tilgrensende behandlingsområder eller en lege ved et offentlig sykehus. Eventuelle unntak fremgår av vedlegg 1 til § 5-14 for det enkelte legemidlet.  

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Etter 01.12.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
  • Etter 01.12.2023 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen.  

Bruk elektronisk søknadsløsning for blå resept


Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.


Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo.no

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no