Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Spersallerg øyedråper 60 endosebeholdere tilbakekalles

Publisert:

Endringer

På grunn av en kvalitetsfeil tilbakekalles et produksjonsparti av Spersallerg øyedråper. Leverandøren Théa Nordic AB ber pasienter som har berørte produkter om å bytte kostnadsfritt på apotek.

Spersallerg øyedråper brukes til behandling av øyeplager ved pollenallergi. Leverandøren iverksetter tilbakekalling som en føre var handling, ettersom det er avdekket en kvalitetsfeil som kan medføre ubehag og nedsatt effekt av øyedråpene i løpet av holdbarhetstiden.    

Det berørte produksjonspartiet har lot-nummer 7R81 med påført holdbarhetsdato 10-2025. Produkter med andre lot-nummer er ikke berørt, og kan trygt brukes.

-    Pollensesongen er rett rundt hjørnet. Vi oppfordrer derfor alle som har berørte pakninger av Spersallerg øyedråper om å returnere disse til apoteket og få en ny pakning kostnadsfritt, sier overlege Sigurd Hortemo i DMP.

Bilde av berørt pakning med lot-nummer

Bilde som viser pakningen og berørt lot-nummer.

Råd til pasienter

  • Har du pakninger med Spersallerg øyedråper 60 endosebeholdere med lot-nummer 7R81 ber vi deg slutte å bruke dem, og ta de med til apoteket.
  • Du får nye øyendråper kostnadsfritt på apoteket når du leverer inn en tilbakekalt pakning.
  • Dersom du allerede har brukt Spersallerg øyedråper lot-nummer 7R81 og ikke har opplevd plager, er det ingen grunn til å uroe seg.  

Råd til apotek

  • Det er iverksatt tilbakekalling av varenr. 087190 Spersallerg øyedråper 60 endosebeholdere, lot-nummer 7R81 med påført holdbarhetsdato 10-2025.
  • Når pasienter leverer inn tilbakekalte øyedråper skal apoteket utlevere ny pakning med et annet lot-nummer kostnadsfritt, og ta imot de tilbakekalte øyedråpene.
  • Sjekk lot-nummer på pakningene slik at øyedråper med lot-nummer 7R81 ikke blir utlevert.
  • Leverandøren har Spersallerg i andre lot-nummer og pakningsvarianter tilgjengelig.

Råd til leger

  • Hvis du er i kontakt med pasient som har Spersallerg øyedråper 60 endosebeholdere, lot-nummer 7R81, be vedkommende returnere disse til apotek for å motta nye øyedråper kostnadsfritt.
  • Hjelp pasientene med å finne lot-nummer på pakningen.
  • Spersallerg øyedråper fra andre produksjonspartier og i andre pakningsvarianter er tilgjengelig på apotek. 

For mer informasjon:

Théa Nordic AB, www.thea-nordic.no 
Kontaktperson: linda.hesselgren@theapharma.com Telefon: +46 727100370

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no