Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurdering av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Reviderte retningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjene med tilhørende mal for innsending  skal benyttes ved utarbeidelse av dokumentasjon for metodevurderinger av enkeltlegemidler for beslutninger om offentlig finansiering i folketrygden og spesialisthelsetjenesten (Nye metoder).

Retningslinjene er oppdatert november 2023. Retningslinjene finnes kun på engelsk.
Retningslinjer

Dokumentasjon i henhold til tidligere versjon av retningslinjene vil aksepteres i en overgangsperiode på 6 måneder.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no

Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

22 89 77 00

sykehus@dmp.no