Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Apocillin 660 mg tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Apocillin 660 mg tabletter «Actavis Group». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 30.04.2024. Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

​​​​Apocillin inneholder virkestoffet fenoksymetylpenicillin og er et antibakterielt legemiddel. 

Leveringssituasjon 

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • ​Apocillin tabletter 660 mg, 20 stk: 30.04.2024
 • Apocillin tabletter 660 mg, 30 stk: 30.04.2024
 • Apocillin tabletter 660 mg, 40 stk: 30.04.2024

Apocillin tabletter 660 mg, 50 stk er midlertidig utgått fra 12.12.2022.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å utlevere utenlandske pakninger tilsvarende Apocillin 660 mg tabletter, 20, 30 og 40 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.  

Vedtaket er gyldig til 01.06.2024. 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • ​Pasienter som bruker Apocillin 660 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet fenoksymetylpenicillin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.  
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  
 • Ikke skriv ut større pakning enn det pasienten trenger (apotek kan gjøre anbrudd dersom det er mangel på mindre pakninger). 

Råd til apotek

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Apocillin 660 mg tabletter.
 • Vi minner om at det er viktig at apotek foretar anbrudd der dosering og varighet ikke samsvarer med tilgjengelig pakningsstørrelse.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Apocillin​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet fenoksymetylpenicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Apocillin 660 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med virkestoffet fenoksymetylpenicillin dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Apocillin 660 mg tabletter som inneholder virkestoffet fenoksymetylpenicillin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro. 

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99 

  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94 

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 20.12.2022 

DMPs tillatelse er gyldig til 01.06.2024. ​

For mer informasjon se nyhetssaken vår antibiotikaforsyningen er sårbar.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no