Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Jylamvo

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Jylamvo mikstur 2 mg/ml «Therakind/Øresund Pharma». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.11.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Jylamvo inneholder virkestoffet metotreksat og er et cytostatikum/immunsuppresivt middel.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Therakind/Øresund Pharma å selge alternative pakninger tilsvarende Jylamvo mikstur, 60 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.02.2024

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Jylamvo mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med metotreksat på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Jylamvo mikstur.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Jylamvo og pasientkort ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med metotreksat. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Jylamvo mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med metotreksat mikstur dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Jylamvo mikstur som inneholder metotreksat kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: B73, L88
  • ICD: C91.0, M08
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 13.02.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 15.02.2024.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Jylamvo som inneholder metotreksat, kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Jylamvo. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no