Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Ikervis øyedråper

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Refusjonsvedtak forlenget til 15.12.2023

Det er mangel på Ikervis, øyedråper, 1 mg/ml «Santen». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 17.11.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Pakninger det er mangel på

Ikervis inneholder virkestoffet ciklosporin og er et antiinflammatorisk øyemiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes uregistrerte alternativer (pakninger som ikke er markedsførte i Norge) til ciklosporin øyedråper (med varierende styrker) tilgjengelig. Ved slike tilfeller må pasienter som har resept på Ikervis øyedråper ta kontakt med legen for å få ny resept med ev. dosering tilpasset. Uregistrerte legemidler må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med ciklosporin øyedråper (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak).

 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Ved bytte til andre øyedråper med ciklosporin må legen kontaktes for ny resept.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg ciklosporin øyedråper må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at ikke-markedsførte pakninger ciklosporin øyedråper (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere ciklosporin øyedråper på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -40

  • ICD: -40

 • TK.nummer: 0366

 • Vedtaksdato: 09.06.2023

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at ikke-markedsførte ciklosporin øyedråper (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Ikervis øyedråper. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

DMPs tillatelse er gyldig til 15.12.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no