Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Metodevurdering av medisinske produkter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Mange pasienter har behov for helsehjelp, men ressursene i helsevesenet er begrenset. Derfor er det viktig at prioriteringen mellom behovene blir rettferdig og at det blir likebehandling mellom ulike pasientgrupper. En metodevurderinger bidrar til dette.

Innhold på siden

  Hva er en metodevurdering?

  En metodevurdering er en utredning som kartlegger om nytten ved en ny behandling står i rimelig forhold til den ressursinvesteringen som kreves for å ta den nye behandlingen i bruk. Vurderingen belyser også alvorligheten ved tilstanden det nye tiltaket er rettet mot.

  Informasjon per februar 2024

  Fra 1. januar 2024 har Direktoratet for medisinske produkter ansvaret for metodevurderinger knyttet til legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr. Ansvaret for vaksiner og medisinsk utstyr lå før hos Folkehelseinstituttet.

  Informasjon på nettsidene våre er under revidering. Har du spørsmål, se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  blaresept@dmp.no

  Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

  22 89 77 00

  sykehus@dmp.no

  Enhet for metodevurdering av medisinsk utstyr

  22 89 77 00

  hta.medisinsk.utstyr@dmp.no