Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Syntocinon nesespray

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Fjernet utgått tillatelse til MT-innehaver (01.11.2023). Lagt inn mangel-ID.

Det er mangel på Syntocinon 6,7 mikrogram/ml nesespray «Alfasigma». Mangelen skyldes forsinket frigivelse.

Pakninger det er mangel på

Syntocinon inneholder virkestoffet oksytocin og er et legemiddel for blant annet fremkalling av utdrivningsrefleks for å lette diegivning/pumping, og ev. lette smerter (såre brystknopper).

Leverings​​situasjon

Ny forsyning for Syntocinon 6,7 mikrogram/ml nesespray «Alfasigma»​ er forventet tilgjengelig fra 23.01.2024.

Det er samtidig meldt mangel på Syntocinon  nesespray «Orifarm». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra ​30.01.2024.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelvirket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Syntocinon ​nesespray 5 ml.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Syntocinon nesespray bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med oksytocin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Syntocinon nesespray.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Syntocinon ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med oksytocin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Syntocinon nesespray kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med oksytocin nesespray dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no