Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Imukin injeksjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Imukin, injeksjonsvæske, oppløsning 0,2 mg/ml, «Clinigen». Mangelen skyldes forsinket frigivelse.

Imukin inneholder virkestoffet rekombinant humant interferon gamma-1b og er et legemiddel mot kronisk granulomatøs sykdom.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater Clinigen å selge tyske pakninger tilsvarende Imukin, injeksjonsvæske, oppløsning 0,2 mg/ml, 6 x 0,5 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Imukin injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med rekombinant humant interferon gamma-1b på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 • De tyske pakningene inneholder 5 hetteglass på 0,5 ml.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Imukin injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Imukin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med rekombinant humant interferon gamma-1b. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

 • De tyske pakningene inneholder 5 hetteglass på 0,5 ml.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Imukin injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med rekombinant humant interferon gamma-1b injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • De tyske pakningene inneholder 5 hetteglass på 0,5 ml.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no