Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Saksbehandlingsstatus for metodevurderinger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Status og behandlingstid for enkeltlegemidler (sykehuslegemidler og legemidler finansiert av folketrygden).

Direktoratet for medisinske produkter har som mål å gjennomføre metodevurdering av legemidler innenfor en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt komplett dokumentasjon. Ved metodevurdering av legemidler finansiert av folketrygden, er det i visse tilfeller anledning til å suspendere tidsfristen («klokkestopp»).

Status for sykehuslegemidler pr 03.06.2024 (Excel)

Status for blåreseptlegemidler pr. 03.04.2024 (Excel)

Legemidler som skal finansieres av sykehusene kan du søke opp på nyemetoder.no

Leter du etter et nytt legemiddel du ikke finner i denne oversikten?

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no

Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

22 89 77 00

sykehus@dmp.no