Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Diprotit øredråper

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Diprotit øredråper 0,05% «Evolan Pharma». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 13.04.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Diprotit inneholder virkestoffet betametason og er et kortikosteroid mot øregangseksem.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Evolan Pharma å selge svenske pakninger tilsvarende Diprotit øredråper 30 x 0,2 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen er begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Diprotit øredråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med betametason på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Diprotit øredråper.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Diprotit

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med betametason. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Diprotit øredråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med betametason øredråper dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no