Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Cinacalcet tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Cinacalcet tabletter 30 mg «Accordpharma». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.06.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Cinacalcet inneholder virkestoffet cinacalcet og er et legemiddel mot en tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon.

DMP tillater Accordpharma å selge finsk/svenske pakninger tilsvarende Cinacalcet tabletter 30 mg, 28 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.06.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Cinacalcet tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet cinacalcet på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Cinacalcet tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Cinacalcet

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Cinacalcet. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Cinacalcet tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med virkestoffet cinacalcet dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no