Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Synalar krem

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Synalar krem 0,025 % «Bioglan». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.09.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Synalar inneholder virkestoffet fluocinolonacetonid og er et gruppe III (sterke) kortikosteroid.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Bioglan å selge svenske pakninger tilsvarende Synalar krem 30 g. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.10.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Synalar krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med fluocinolonacetonid på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Synalar krem.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Synalar ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fluocinolonacetonid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Synalar krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fluocinolonacetonid krem dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at svenske pakninger tilsvarende Synalar krem som inneholder fluocinolonacetonid kan utleveres på blå resept på §2.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.10.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no