Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Innsending av dokumentasjon for metodevurdering av medisinsk utstyr

Publisert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) vurderer medisinsk utstyr for bruk på sykehus.

Metodevurderinger bestilles av det nasjonale systemet for innføring av metoder i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder) og er grunnlag for beslutninger om innføring i spesialisthelsetjenesten.

Vi utfører ulike typer metodevurderinger. Noen metodevurderinger er basert på dokumentasjonspakke fra utstyrsprodusent (eller deres representant). DMP tar kontakt med produsenten når vi får slike oppdrag. Det er produsenten som gjennomfører analyser og sender relevant dokumentasjon til DMP for vurdering. Kun CE-merket utstyr er aktuelt for vurdering.

Produsenter kan kontakte DMP på hta.medisinsk.utstyr@dmp.no for informasjon om innsending av dokumentasjon, samt retningslinjer og mal. 

Dokumentasjonspakker kan være på engelsk, norsk, dansk eller svensk, og sendes til post@dmp.no og hta.medisinsk.utstyr@dmp.no.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering av medisinsk utstyr

22 89 77 00

hta.medisinsk.utstyr@dmp.no