Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Innsending av dokumentasjon for metodevurdering av medisinsk utstyr

Publisert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) gjør metodevurderinger av medisinsk utstyr.

Metodevurderingene bestilles av det nasjonale systemet for innføring av metoder i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder) og er grunnlag for beslutninger om innføring i spesialisthelsetjenesten.

Noen metodevurderinger utføres basert på dokumentasjonspakke fra utstyrsprodusent (eller deres representant). Ved slike metodevurderinger kontakter DMP produsenten og det er produsent som gjennomfører analyser og sender relevant dokumentasjon til DMP for vurdering.

Produsenter kan kontakte DMP via hta.medisinsk.utstyr@dmp.no for informasjon om prosess for innsending av dokumentasjon, samt retningslinjer og mal.

For at utstyret skal være aktuelt for metodevurdering må det være CE-merket. Innsendt dokumentasjon kan være på engelsk, norsk, dansk eller svensk.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering av medisinsk utstyr

22 89 77 00

hta.medisinsk.utstyr@dmp.no