Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Cilox

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Cilox øyesalve. Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.03.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Cilox øyesalve inneholder virkestoffet ciprofloksacinhydroklorid. Dette legemidlet brukes i behandling av keratitt forårsaket av ciprofloksacinfølsomme bakterier resistent mot annen behandling.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Cilox øyesalve 3 mg/g, 3,5 g tube. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker

  Cilox øyesalve

  bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med

  ciprofloksacinhydroklorid

  på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med

  Cilox øyesalve

  .

 • Gi pasienten en utskrift av norsk

  pakningsvedlegg av Cilox

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med

  ciprofloksacinhydroklorid

  . Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på

  Cilox øyesalve

  kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  ciprofloksacinhydroklorid

  dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2023. 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no