Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler der forskriften gjør unntak fra krav til dokumentasjon ved metodevurdering

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Informasjon om hvilke legemidler dette gjelder og hvilken dokumentasjon legemiddelfirma skal sende inn for å få offentlig finansiering.

Før et nytt legemiddel (eller ny indikasjon) skal kunne finansieres av det offentlige, skal det gjennomføres en metodevurdering basert på dokumentasjon innsendt av legemiddelfirma. Legemiddelforskriften §14-4 beskriver hovedtrekkene i hvilken dokumentasjon som skal sendes inn.

Det er i §14-4 tredje ledd gjort unntak fra kravene til dokumentasjon for følgende kategorier, dersom det kan dokumenteres at bruk av legemidlet verken medfører endret nytte eller økt ressursbruk:

  • Ny legemiddelform

  • Ny styrke

  • Generiske legemidler

  • Biotilsvarende legemidler

Legemidler som faller inn under disse kategoriene, og som er aktuelle for finansiering av folketrygden (forhåndsgodkjent refusjon, blå resept): Fyll ut «Prisopplysnings- og prissøknadsskjema» (excel), inkludert kolonne L i søknadsskjemaet

Legemidler som faller inn under disse kategoriene, og som er aktuelle for finansiering av helseforetakene: Fyll ut «Prisopplysnings- og prissøknadsskjema» (excel), ekskludert kolonne L i søknadsskjemaet

Skjema

MAL - Prisopplysning_prissøknadsskjema – 2024_01 (Excel, 59 KB)

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no

Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

22 89 77 00

sykehus@dmp.no