Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Maxalt Rapitab smeltetabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Maxalt Rapitab smeltetabletter fra «Organon». Mangelen skyldes av kapasitetsutfordringer.

Maxalt Rapitab inneholder virkestoffet rizatriptan og er legemidler til akuttbehandling av hodepinefasen av migreneanfall, med eller uten aura, hos voksne.

Leveringssituasjon

Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra:

 • Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter, 3 stk: 19.01.2024.​
 • Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter, 18 stk: 13.10.2023.

Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter, 6 stk er tilgjengelig.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende:

 • Maxalt 10 mg tabletter 3 stk, 6 stk, 12 stk og 18 stk, og
 • Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter 3 stk, 6 stk, 12 stk og 18 stk.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket på Maxalt tabletter er gyldig til 01.09.2023.

Vedtaket på Maxalt Rapitab smeltetabletter er gyldig til 15.11.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Maxalt tabletter eller Maxalt Rapitab smeltetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med rizatriptan på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Maxalt tabletter eller Maxalt Rapitab smeltetabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Maxalt eller Maxalt Rapitab ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med rizatriptan. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Maxalt tabletter og Maxalt Rapitab smeltetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med rizatriptan tabletter eller smeltetabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Maxalt tabletter og Maxalt Rapitab smeltetabletter som inneholder rizatriptan kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

 • Refusjonskode:

  • ICPC: N89

  • ICD: G43

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 03.02.2023.

DMPs tillatelse for Maxalt tabletter er gyldig til 01.09.2023.

DMPs tillatelse for Maxalt Rapitab smeltetabletter er gyldig til 15.11.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no