Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Sabrilex mikstur

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er forventet mangel på Sabrilex granulat til mikstur 500 mg «Sanofi-Aventis» fra 08.03.2023. Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 29.05.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Sabrilex inneholder virkestoffet vigabatrin og er et legemiddel mot epilepsi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes alternativer til Sabrilex mikstur tilgjengelig, men med ulik styrke og formulering. Ved slike tilfeller må pasienter som har resept på Sabrilex mikstur ta kontakt med legen for å få ny resept med dosering tilpasset, alternativt et uregistrert preparat via ordningen med godkjenningsfritak.

Vær oppmerksom på at Sabrilex har begrenset bytte.

Se «Råd til leger» for mer informasjon.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har gitt råd om alternativ til Sabrilex mikstur til barn.

Råd til leger

Siden Sabrilex har begrenset bytte, må legen godkjenne eventuelt bytte til andre produkter med vigabatrin.

 • Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak).

 • Vurder bruk av vigabatrin i tablettform.

 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Ved bytte til andre produkter med vigabatrin må legen kontaktes for ny resept.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sabrilex miksturen du vanligvis bruker eller tilsvarende, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere alternativt preparat på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: N88

  • ICD: G40

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 03.03.2023.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.05.2023.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Sabrilex mikstur. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no