Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Rekovelle

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Rekovelle injeksjonsvæske "Ferring Pharmaceuticals A/S" Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 14.07.2023. Mangelen skyldes økt salg og utilstrekkelig forsyning.

Rekovelle inneholder virkestoffet follitropin delta. Dette legemidlet brukes for kontrollert stimulering av ovariene for multippel follikkelutvikling hos kvinner i forbindelse med assisterte fertilitetsteknikker (ART) som in vitro-fertilisering (IVF).

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Ferring Pharmaceuticals A/S å selge utenlandske pakninger tilsvarende Rekovelle 72 μg/2,16 ml injeksjonsvæske, ferdigfylt sprøyte, 1x1. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Rekovelle injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med follitropin delta på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Rekovelle injeksjonsvæske.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Rekovelle

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med follitropin delta. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Rekovelle injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med

  follitropin delta

  injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2023.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no