Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Innsending av dokumentasjon for metodevurdering av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Endring i ingressen fra "Legemiddelfirmaer utarbeider dokumentasjon på forespørsel fra DMP for folketrygdfinansierte legemidler." til "Legemiddelfirmaer utarbeider dokumentasjon som evalueres av DMP."

Alle nye, godkjente legemidler skal metodevurderes før de kan finansieres av det offentlige. Legemiddelfirmaer utarbeider dokumentasjon som evalueres av DMP.

Innhold på siden

  Mal og retningslinjer for innsending av dokumentasjon ble oppdatert i november 2023, se nyhetssak for detaljer.

  Den overordnede hensikten med oppdateringen er å sikre at DMP mottar en mer komplett dokumentasjonspakke fra firma når arbeidet med metodevurderingen begynner. Det skal bidra til raskere saksbehandling med færre avbrudd. Retningslinjene er oppdatert for å være mer i samsvar med dagens praksis, inkludert den kommende HTA-reguleringen (HTAR) i EU. 

  I tillegg er innsendingsmalen oppdatert slik at strukturen harmoniserer med DMPs oppdaterte rapportmal.  

  Oppdaterte retningslinjer og innsendingsmal

  Gå til sider med oppdaterte dokumenter:

  Vi har også laget følgende nye dokumenter:  

  • Sjekkliste for innsendelsen   
  • Excel-ark for budsjettberegninger – i samsvar med retningslinjene 
  • Verktøy for beregning av aldersjusterte nyttevekter og alvorlighet

  Vi har som mål å tilfredsstille krav til universell utforming i så stor grad som mulig. Derfor ber vi om at alle innsendte tabeller er formatert som tabeller, ikke innlimte bilder (for eksempel jpeg).

  Oppdaterte retningslinjer og innsendingsmal vil kun være tilgjengelig på engelsk, men som før vil det fortsatt være mulig å sende inn dokumentasjonspakken på engelsk, norsk, dansk eller svensk.

  Vaksine og smittevern

  For innsendelse av dokumentasjon i forbindelse med metodevurdering av vaksiner, se “Retningsgivende notat om dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av vaksiner" i tillegg.

  For veiledning angående temaer som smittevern og antimikrobiell resistens i metodevurderinger, se "Smittevern og resistens i metodevurderinger" i tillegg.

  Overgangsperiode for innsending av dokumentasjon

  DMP legger opp til en overgangsperiode på seks måneder. Dokumentasjonspakker som sendes DMP etter mai 2024 må være i henhold til oppdaterte retningslinjer og oppdatert innsendingsmal.  

  Retningslinjer for taushetsplikt

  DMP har utarbeidet retningslinjer for hvilken informasjon som i hovedtrekk anses for taushetsbelagt med hjemmel i eksisterende lovverk.

  Retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med metodevurderinger (pdf)

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  blaresept@dmp.no

  Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

  22 89 77 00

  sykehus@dmp.no