Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Prednisolon 2,5 mg tabletter

Publisert:

Endringer

Det er mangel på Prednisolon 2,5 mg tabletter. Mangelen skyldes forsinket levering kombinert med produksjonsproblemer.

Prednisolon inneholder virkestoffet prednisolon og brukes der antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt tilsiktes. Prednisolon brukes også i enkelte tilfeller mot allergisk konjunktivitt.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Prednisolon 2,5 mg tabletter.
DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Prednisolon 2,5 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med prednisolon på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende Prednisolon 2,5 mg tabletter.
 • Gi kunden en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Prednisolon ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangelen på Prednisolon tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med prednisolon tabletter dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Prednisolon 2,5 mg tabletter, som inneholder prednisolon kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -50, -51, -53, -81, -90, A87, B82, B83, B99, D84, D94, D97, F73, L88, L99, N99, R95, R96, R97, R99, S86, S87, S88, S89, S91, S99, T99, U88.
  • ICD: -30, -50, -53, -81, -90, D59, D69.3, D80, D81, D82, D83, D84, D86, E23, E25, E27, E84, E89.6, G70.0, H20, H30, J30, J43, J44, J45, J84, K20, K50, K51, K70, K72, K74, K75.4, L20, L21, L22, L23, L24, L40, M05, M06, M07, M08, M13.0, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M94.1, N00, N01, N03, N04, N05, Z94.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 23.08.2023.
For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no