Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Medisinsk utstyr til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​I Norge er det ikke et spesifikt regelverk for veterinærmedisinsk utstyr. Et produkt som er definert som veterinærmedisinsk utstyr i land med regelverk for denne produktkategorien, vil i Norge være enten legemiddel eller handelsvare.

I Norge er det ikke et eget regelverk for medisinsk utstyr til dyr. Produkter til in vivo-diagnostikk, produkter med innhold av legemiddelsubstanser og produkter til injeksjon vil normalt bli klassifisert som legemidler i Norge. Legemidler kan ikke omsettes uten godkjenning fra DMP.

Teknisk utstyr og produkter til in vitro-diagnostikk vil normalt bli ansett som handelsvarer som ikke krever myndighetsgodkjenning før omsetning. Alt elektrisk utstyr må likevel være i samsvar med relevant regelverk for elektrisk utstyr og være CE-merket i henhold til lavspenningsdirektivet, uansett bruksområde.

Vær også oppmerksom på at alle som driver omsetning i Norge må forholde seg til produktansvarsloven.

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no